Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja AmbeRound.com valdomos elektroninės parduotuvės (toliau – Internetinė parduotuvė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Internetine parduotuve, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
1.2. Su Duomenų tvarkytoju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu.
1.3. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
1.4. Naudotojas neturi naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti internetinės parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
1.5. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.6. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

2. SLAPUKAI

2.1 Slapukai (angl. cookies) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį. Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų el. parduotuvės veikimą, naudojame slapukus, kurie:

- ​atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,

- nustatytų, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose,

​- pateiktų Jūsų peržiūrėtų prekių/paslaugų sąrašą,

- pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą,

- fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą,

- prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.

3. ASMENINIAI DUOMENYS

3.1. Duomenų tvarkytojas renka duomenis šiais tikslais:
3.1.1 Priimti užsakymui ir jį tinkamai įvykdyti. Šiam tikslui įgyvendinti, duomenys gali būti perduoti:

- AB “Lietuvos paštas” – pristatyti jūsų užsakymui

- AB "Baltic Post" – pristatyti jūsų užsakymui
- UAB “Omniva LT” – pristatyti jūsų užsakymui

- UAB "DPD Lietuva" – pristatyti jūsų užsakymui
3.1.2 Susisiekti su užsakovu kilus papildomiems klausimams
3.1.3 Buhalterinės apskaitos tikslais
3.2. Duomenų subjektas, remiantis Bendru Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) el. paštu turi teisę pateikti prašymą gauti visus asmeninius duomenis, taip pat pateikti prašymą jo duomenis ištrinti visiškai.
3.2.1 Duomenų tvarkytojas privalo pateikti prašomus duomenis duomenų subjektui ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.
3.2.2 Duomenų tvarkytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą ištrinti visus duomenų subjekto duomenis, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, įsipareigoja tai padaryti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.2. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Internetine parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Internetinės parduotuvės naudojimą. Internetinės parduotuvės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Internetine parduotuve trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
4.3. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Internetine parduotuve ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.
4.4. Duomenų tvarkytojas pasilieka teisę koreguoti Privatumo Politiką. Apie privatumo politikos pakeitimus būsite informuoti Internetinėje parduotuvėje, prašomi dar kartą sutikti su Privatumo Politika.